Príbeh Godzone projektu

Náš príbeh sa začal v roku 2003,  kedy sa v malom meste Sliač našli niekoľkí ľudia s túžbou hľadať a oslavovať Boha. Bolo nás stále viac a tak pomaly vznikalo a rástlo spoločenstvo SP. Pretože sme zažili osobné stretnutie s Božou láskou, nemohli sme si to nechať pre seba a to bolo našou motiváciou začať ľuďom slúžiť. Začala v nás rásť túžba po prebudení, túžba slúžiť, povzbudzovať, tvoriť, motivovať, zjednocovať a ohlasovať zmŕtvychvstalého Krista. To sa stalo našou víziou. Láska bola našou motiváciou pred rokmi a je ňou aj dnes.

Veríme, že služba ľuďom je prirodzenou odpoveďou na Božiu lásku a dobrotu a preto sa stala každodennou súčasťou nášho života. Tá začala rásť a preto sa mnohí z nás rozhodli slúžiť na plný úväzok. Tu, na Sliači, kde funguje naše spoločenstvo SP, kde máme svoje rodiny, manželky a manželov, deti, rodičov, dedkov a švagrov či obľúbenú kaviareň, sídli aj Godzone kancelária.

Možno o nás vieš vďaka Godzone tour, ktoré každoročne organizujeme v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež, ale na úplnom začiatku tu bol festival “Voľnosť na Nevoľnom”. Prišiel však čas, aby skončil a vtedy prišlo pozvanie urobiť prvé turné.

To bolo pred jedenástimi rokmi. Vtedy, na jeseň roku 2009, to celé začalo prvým evanjelizačným turné s názvom Enter the Godzone tour, spolu s množstvom dobrovoľníkov, za pomoci našich rodín, možno s tebou a tisíckami ďalších. S priateľmi z rôznych spoločenstiev, projektov, služieb a všetkých kútov Slovenska aj Čiech. Len dve kapely, DJ a rapper!

V roku 2010 vznikol projekt Godzone a v roku 2012 prišla vízia KIOBK (Generácie, ktorej ide o Božie kráľovstvo).

Generácia KIOBK, sú mladí ľudia plní odhodlania, túžby a odvahy. Povstávajú, aby vykročili z pohodlia svojej priemernosti a šírili novú kultúru Kráľovstva. Dávajú k dispozícií všetko! Všade, kde prídu, plní moci Ducha Svätého, menia priebeh hry. Sú zlomení svojím Kráľom a dennodenne na kolenách bojujú za stratených. Milujú hriešnikov, dodávajú síl slabým a prinášajú svetlo tmám. Sú rozhodnutí zobrať späť z moci diabla to, čo ukradol! Ich verejné víťazstvá sú veľkolepé len preto, lebo vo svojej komôrke boli schopní zvíťaziť. Ako Dávid, keď premohol Goliáša. Jeho veľkolepé víťazstvo videli národy. Verím však, že jedným zo základov pre toto slávne víťazstvo bola jeho odvaha chrániť svoje ovečky a v skrytosti bojovať s medveďom, či levom. Toto je generácia KIOBK.

Túžime robiť všetko preto, aby sme rozširovali územie nášho Kráľa – jeho zónu – jeho kráľovstvo! Ženie nás súcit, nie ctižiadostivosť, alebo aktivizmus. Láme nás Jeho láska a nie imidž, alebo duchovné výkony. Vidíme okolo seba mladých ľudí, ktorí prahnú po živote a túžime ho prinášať vo svojom okolí, za každých okolností.

Riaditeľom projektu Godzone je Július Slovák. V jadre Godzone tímu sú hlavne členovia Spoločenstva SP aj členovia ďalších spoločenstiev a všetci spolu sme členmi Katolíckej Cirkvi.

Projekt je súčasťou ZKSM a oficiálne za ním stoja traja garanti: katolícky kňaz PaedDr. Juraj Ďurnek, SchP, bývalý tajomník Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska ThLic. Ondrej Chrvala a katolícky kňaz ThDr. PhDr. Ján Buc, PhD, ktorí sú zároveň členmi Charis – medzinárodnej služby pre Katolícku charizmatickú obnovu, ktorú zriadilo Dikastérium pre laikov, rodinu a život 8. decembra 2018 na žiadosť pápeža Františka.