Daruj 2% z dane pre evanjelizáciu na Slovensku
a podpor celoročnú službu projektu Godzone, ďakujeme.

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

PRACOVAL SI AKO DOBROVOĽNÍK?

Ak si pracoval aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2023, môžeš venovať až 3% z dane – požiadaj organizáciu, pre ktorú si pracoval ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Údaje o prijímateľovi (Godzone)

IČO: 42195233
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno: „SP“
Sídlo – ulica: Mirka Nešpora
Súpisné číslo: 7
PSČ: 96231
Obec: Sliač
V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK NÁS KONTAKTUJTE

Dôležité dátumy

DO 31.3.2024

Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

DO 30.4.2024

Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.