BENEFITY PRE PRAVIDELNÝCH PODPOROVATEĽOV

Ďakujeme, že túžba budovať generáciu, ktorej ide o Božie kráľovstvo je aj vašou túžbou. Sme veľmi radi, že ste sa stali súčasťou tejto misie a našu vďaku chceme vyjadriť prostredníctvom týchto benefitov.

Každý pravidelný podporovateľ automaticky získava: